11 November 2010

LAHAR DINGIN

Critane ngono tim evakuasi lagi tetulung karo masyarakat bencana Merapi. Waktu samono salah sijine team relawan jenenge Dul Kempli semangate jan patut diacungi jempol. Gak let suwe dewekne ngrasake kesel terus awake disendhekna uwit karo sikile dilipet. Let sawetoro suwe dewekne cluluk "aduh...! lahar dingin teka maneh. Bareng dhewekne mengo ngiwa ana kancane lagi dodok karo delengke Dul Kempli. Terus cluluk  "Sorry... aku gak kuat ngampet, amerga mau madhang gae sambel wetengku mules ae! "Gak apa2 kang! Tutukna ae", Mangkono jawabe Dul Kempli marang kancane. Yen perlu dikuras ae wetengmu ben lahar dingimu entek.  

No comments:

Post a Comment